Αποστολές

Το κόστος αποστολής θα οριστεί μετά την τελική διαμόρφωση του καλαθιού αγορών σας. Πιο συγκεκριμένα:

Αποστολές εντός Ελλάδας

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Η δωρεάν αποστολή εντός Ελλάδας υποστηρίζεται για αγορές άνω του ποσού των 500€.

ΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Ένα κόστος της τάξης των 5€ προστίθεται σε εγχώριες αποστολές αξίας μικρότερης των 500€.

 

Αποστολές στην Ευρώπη μέσω DHL

Η Christhellas υποστηρίζει αποστολές στην Ευρώπη μέσω της DHL. Οι αποστολές τυπικά καταφθάνουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 3 έως 5 εργάσιμων ημερών.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Η δωρεάν αποστολή για παραγγελίες εκτός Ελλάδας υποστηρίζεται για αγορές άνω του ποσού των 500€.

ΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Ένα κόστος της τάξης των 25€ προστίθεται σε διεθνείς αποστολές αξίας μικρότερης των 500€.

 

Αποστολές εκτός Ευρώπης μέσω DHL

Η Christhellas υποστηρίζει αποστολές εκτός Ευρώπης μέσω της DHL. Οι αποστολές τυπικά καταφθάνουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 5 έως 7 εργάσιμων ημερών.

ΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Ένα κόστος της τάξης των 50€ προστίθεται σε διεθνείς αποστολές.